Uwaga znaleziono psa !

UWAGA na terenie Widaczowa znaleziono psa - właściciela prosimy o kontakt
z tutejszym Urzędem Gminy.