V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów
EUCPN to Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości. Sieć ma na celu łączenie szczebla lokalnego, krajowego i europejskiego oraz promowanie wiedzy i praktyk w zakresie zapobiegania przestępczości wśród państw członkowskich UE.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami kampanii: https://eucpn.org/about-us