Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy–działka nr 67/2 wsi Hadle Szklarskie 

Wykaz nieruchomości dostępny jest na Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Gospodarka Nieruchomościami