ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

W ramach prowadzonych rekrutacji do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski" w terminie 19-21.11.2014r. zrekrutowano do projektu 95 osób.

Ze względu na niewystarczającą liczbę uczestników przeprowadzono dodatkową rekrutację w dniu 16.12.2014r. w wyniku której zrekrutowano 5 osób.
Jednocześnie utworzona została lista rezerwowa, na której znajduje się 16 osób które spełniają wszystkie wymogi formalne.
W wyniku prowadzonej w sposób otwarty i z zasadą równości szans wyłonono 100 uczestników projektu.