Altana wybudowana !

Inicjatywa zrealizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”.

Grupa nieformalna HADLANIE w składzie: Andrzej Pieniążek, Jan Chohura oraz Zofia Solarz, koordynator projektu Renata Kaniuczak