Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Wójt Gminy Jawornik Polski serdecznie zaprasza osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski" na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 27.10.2015 r., o godz. 14 00 w budynku Technitex w Jaworniku Polskim.
Na spotkaniu przekazane zostaną aktualne informacje na temat projektu.