dwa zielone liście i napis pod nimi ECO

POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY ,,EKO-ZABAWKA”

W dniach 16-17 grudnia 2022 r. w Regionalnym Centrum Sportowo-Widowiskowym “Podpromie” im. Jana Strzelczyka przy ul. Podpromie 10 w Rzeszowie.

Powiatowy Konkurs Ekologiczny

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

  1. ORGANIZATORZY:

– Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Wosia w Świętoniowej

– Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej

  1. PATRONAT:

-Gmina Przeworsk

-Starostwo Powiatowe w Przeworsku

-Nadleśnictwo Kańczuga

-Nadleśnictwo Sieniawa

-Gazeta Jarosławska

  1. CELE KONKURSU:

– poszerzenie ekologicznej wiedzy uczestników konkursu,
– nauka pozytywnego działania na rzecz ochrony środowiska,
– kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów i ich rodzin,
– promowanie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych oraz ponowne ich przetwarzanie na    praktyczne przedmioty domowego użytku,
 kształtowani postaw twórczego i aktywnego spędzania wolnego czasu,
– odczuwanie osobistej motywacji do ochrony przyrody,
– rozbudzanie wyobraźni i kreatywności,
– umożliwienie prezentacji uzdolnień plastycznych,
– rozwijanie zainteresowań artystycznych.

  1. UCZESTNICY:

– uczniowie w wieku – 14 lat z powiatu przeworskiego oraz ich rodziny.


  1. PRZEDMIOT KONKURSU:

Zadaniem konkursu jest wykonanie „Eko–ZABAWKI” oraz dostarczeniu jej z kartą zgłoszenia
w konkursie, oświadczeniem i zgodą na adres Szkoły Podstawowej w Świętoniowej.

  1. ZASADY UCZESTNICTWA:

– uczestnicy zgłaszają do konkursu zrobione przez siebie Eko-Zabawki
z przyczepioną informacją na małej karteczce:
 Konkurs Eko-Zabawka, imię i nazwisko wykonawcy, klasa, szkoła, nr telefonu do szkoły;

– do pracy należy dołączyć także wypełnioną kartę zgłoszenia, oświadczenie przedstawiciela ustawowego ucznia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

– do konkursu można zgłaszać prace wykonane rodzinnie;

– prace powinny być wykonane z materiałów:

 

I kategoria eko – poddawanych recyclingowi, m. in.: surowce wtórne: tektura, papier (gazety), butelki PET, plastikowe zakrętki, metal (puszki, druciki, kapsle), tkaniny np. ze zużytych ubrań;

II kategoria – materiały naturalne, m. in.:
 
drewno, szyszki, zboża, kasztany, pióra, gałązki, makaron, liście, suszone owoce, sznurki, korek, itp.

 ozdoby kupione lub przygotowane z użyciem gotowych elementów będą dyskwalifikowane. Stawiamy na kreatywność i umiejętności uczestników;

 organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu prac niewykonanych zgodnie
z powyższymi wymogami;

– prosimy o wstępną selekcję prac, każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzy prace wyłonione
w drodze wewnątrzszkolnego konkursu (w szczególnych przypadkach prosimy kontaktować się
z organizatorami  mailem szkola.swietoniowa@gmail.com);

– prace przestrzenne mają mieścić się wymiarach nieprzekraczających – wysokość: do 30cm,
szerokość: do 30cm, głębokość: do  30 cm; ( tolerancja 5 cm);

– EKO-zabawka powinna być stabilna, a jej elementy powinny być solidnie ze sobą połączone, aby możliwe było jej przechowywanie i wystawienie/zawieszenie przez okres minimum 2 tygodnie  bez pogorszenia jej walorów estetycznych;

– prace zostaną ocenione do dnia 26 listopada 2022 roku, a do dnia 29 listopada uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach oraz terminie wręczenia nagród.

  1. TERMIN: – konkurs trwa od 24.10.22 r. do 18.11.22 r.

– termin dostarczenia prac do 18.11.22 r.

– adres: z dopiskiem ,,Konkurs Powiatowy Eko-Zabawka”

Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Wosia w Świętoniowej

Świętoniowa100

37-200 Przeworsk                      

Telefon:16-648-73-77