BEZPŁATNY TRANSPORT DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH O STOPNIU ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM ORAZ WYBORCÓW, KTÓRZY W DNIU GŁOSOWANIA KOŃCZĄ 60 LAT ( art. 37e Kodeks Wyborczy).Szanowni Państwo!
W związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP ogłoszonymi na dzień 15 października 2023 r. mają Państwo prawo do skorzystania z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych oraz z transportu powrotnego.