Read more about the article INFORMACJA
Illustration of quality product warranty assurance on laptop

INFORMACJA

Uprzejmie prosimy, iż w przypadku zmiany danych kontaktowych do Państwa (numer telefonu, adres) lub zmiany dowodu osobistego, nazwiska, miejsca zamieszkania o zgłoszenie tego faktu w formie pisemnej lub osobiście w Biurze Projektu.
Biuro projektu czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Czytaj dalejINFORMACJA