Wykluczenie cyfrowe

Read more about the article Zaproszenie na spotkanie informacyjne
Illustration of quality product warranty assurance on laptop

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Wójt Gminy Jawornik Polski serdecznie zaprasza osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski" na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 27.10.2015 r., o godz. 14 00 w budynku Technitex w Jaworniku Polskim.
Na spotkaniu przekazane zostaną aktualne informacje na temat projektu.

Czytaj dalejZaproszenie na spotkanie informacyjne
Read more about the article INFORMACJA
Illustration of quality product warranty assurance on laptop

INFORMACJA

Uprzejmie prosimy, iż w przypadku zmiany danych kontaktowych do Państwa (numer telefonu, adres) lub zmiany dowodu osobistego, nazwiska, miejsca zamieszkania o zgłoszenie tego faktu w formie pisemnej lub osobiście w Biurze Projektu.
Biuro projektu czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Czytaj dalejINFORMACJA
Read more about the article SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU
Illustration of quality product warranty assurance on laptop

SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU

W okresie 15.12.2014 - 19.12.2014 odbyły się szkolenia dla beneficjentów ostatecznych projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski" realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, Osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu.

Czytaj dalejSZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU
Read more about the article SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU
Illustration of quality product warranty assurance on laptop

SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU

W okresie 15.12.2014 - 19.12.2014 odbyły się szkolenia dla beneficjentów ostatecznych projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski" realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, Osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu.

Czytaj dalejSZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU
Read more about the article INFORMACJA
Illustration of quality product warranty assurance on laptop

INFORMACJA

Niniejszym informujemy, że dodatkowa rekrutacja do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski" będzie prowadzona w dniu 16 grudnia 2014 w godzinach 10.00 - 11.00. w Zespole Pałacowo Parkowym w Hadlach Szklarskich.

Czytaj dalejINFORMACJA