Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” na lata 2023- 2029

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” na lata 2023- 2029

Czytaj dalejStrategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” na lata 2023- 2029