TVP Rzeszów

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej to nie tylko wielkie pieniądze, ale też nie lada wyzwanie dla samorządów, szczególnie tych najmniejszych. Bo nowe przepisy zakładają większy, niż w poprzednim rozdaniu wkład…

Czytaj dalejTVP Rzeszów
Read more about the article SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU
Illustration of quality product warranty assurance on laptop

SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU

W okresie 15.12.2014 - 19.12.2014 odbyły się szkolenia dla beneficjentów ostatecznych projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski" realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, Osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu.

Czytaj dalejSZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU
Read more about the article SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU
Illustration of quality product warranty assurance on laptop

SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU

W okresie 15.12.2014 - 19.12.2014 odbyły się szkolenia dla beneficjentów ostatecznych projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski" realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, Osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu.

Czytaj dalejSZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU
Read more about the article INFORMACJA
Illustration of quality product warranty assurance on laptop

INFORMACJA

Niniejszym informujemy, że dodatkowa rekrutacja do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski" będzie prowadzona w dniu 16 grudnia 2014 w godzinach 10.00 - 11.00. w Zespole Pałacowo Parkowym w Hadlach Szklarskich.

Czytaj dalejINFORMACJA