You are currently viewing Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 101

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 101

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 101
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 11:15 dnia 15.05.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(64), leski(63), sanocki(62)
Ważność od godz. 00:00 dnia 16.05.2024 do godz. 06:00 dnia 16.05.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowany jest w kotlinach górskich lokalny spadek temperatury powietrza do około -1°C,
przy gruncie do -3°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 podkarpackie (3 powiaty) od 00:00/16.05 do
06:00/16.05.2024 temp. min -1 st., przy gruncie -3 st. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, leski i sanocki.
RSO Woj. podkarpackie (3 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.