You are currently viewing Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 102

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 102

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 102
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 22:27 dnia 16.05.2024

Zjawisko/Stopień zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(65), leski(64), sanocki(63)
Ważność od godz. 01:00 dnia 17.05.2024 do godz. 06:00 dnia 17.05.2024
Prawdopodobieństwo 75%
Przebieg Prognozowany jest lokalnie spadek temperatury powietrza do około 0°C, przy gruncie do -2°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 podkarpackie (3 powiaty) od 01:00/17.05 do
06:00/17.05.2024 lok. temp. min 0st., przy gruncie -2st. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, leski
i sanocki.
RSO Woj. podkarpackie (3 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: dębicki(43), jarosławski(46), kolbuszowski(44), leżajski(43), łańcucki(43), mielecki(44), niżański(47), przemyski(45), Przemyśl(44), przeworski(45), ropczycko-sędziszowski(45), rzeszowski(44), Rzeszów(44), stalowowolski(47), strzyżowski(49), Tarnobrzeg(47), tarnobrzeski(47)
Ważność od godz. 11:00 dnia 17.05.2024 do godz. 17:00 dnia 17.05.2024
Prawdopodobieństwo 75%

Przebieg Prognozuje się wystąpienie lokalnie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w
porywach do 75 km/h, z południowego wschodu i wschodu.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 podkarpackie (17 powiatów) od 11:00/17.05 do
17:00/17.05.2024 lok. prędkość do 55 km/h, porywy do 75 km/h, SE i E. Dotyczy powiatów:
dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO Woj. podkarpackie (17 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym  wietrze
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.