You are currently viewing Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 112

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 112

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 112
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 05:38 dnia 21.05.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(69), brzozowski(52), dębicki(47), jarosławski(50), jasielski(64), kolbuszowski(48), Krosno(56), krośnieński(64), leski(68), leżajski(47), lubaczowski(48), łańcucki(47), mielecki(48), niżański(51), przemyski(49), Przemyśl(48), przeworski(49), ropczycko-sędziszowski(49), rzeszowski(48), Rzeszów(48), sanocki(67), stalowowolski(51), strzyżowski(53), Tarnobrzeg(51), tarnobrzeski(51)
Ważność od godz. 13:00 dnia 21.05.2024 do godz. 18:00 dnia 21.05.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 podkarpackie (wszystkie powiaty) od 13:00/21.05 do
18:00/21.05.2024 deszcz 25 mm, porywy 65 km/h, grad. Dotyczy powiatów: wszystkie
powiaty.
RSO Woj. podkarpackie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o
burzach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.