You are currently viewing Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 117

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 117

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973
email: meteo.krakow@imgw.pl
www: www.imgw.pl

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 117
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 05:54 dnia 23.05.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: bieszczadzki(71), brzozowski(54), dębicki(49), jarosławski(52), jasielski(66), kolbuszowski(50), Krosno(58),  krośnieński(66), leski(70), leżajski(49), łańcucki(49), mielecki(50), niżański(53), przemyski(51), Przemyśl(50), przeworski(51), ropczycko-sędziszowski(51), rzeszowski(50), Rzeszów(50), sanocki(69), stalowowolski(53), strzyżowski(55), Tarnobrzeg(53), tarnobrzeski(53)
Ważność od godz. 11:00 dnia 23.05.2024 do godz. 23:00 dnia 23.05.2024
Prawdopodobieństwo 85%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm, oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/2 podkarpackie (24 powiatów) od 11:00/23.05 do 23:00/23.05.2024 deszcz 55 mm, porywy 70 km/h, grad. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO Woj. podkarpackie (24 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach
Uwagi W związku z dynamicznym rozwojem zjawisk burzowych stopień ostrzeżenia może zostać podwyższony.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: lubaczowski(50)
Ważność od godz. 11:00 dnia 23.05.2024 do godz. 23:00 dnia 23.05.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 podkarpackie (1 powiat) od 11:00/23.05 do 23:00/23.05.2024 deszcz 35 mm, porywy 70 km/h, grad. Dotyczy powiatów: lubaczowski.
RSO Woj. podkarpackie (1 powiat), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
Uwagi W związku z dynamicznym rozwojem zjawisk burzowych stopień ostrzeżenia może zostać podwyższony.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.