You are currently viewing Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 148

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 148

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973
email: meteo.krakow@imgw.pl
www: www.imgw.pl

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 148
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 05:13 dnia 10.06.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: bieszczadzki(86), brzozowski(69), dębicki(64), jarosławski(66), jasielski(81), kolbuszowski(64), Krosno(73), krośnieński(81), leski(85), leżajski(63), lubaczowski(64), łańcucki(63), mielecki(63), niżański(67), przemyski(65), Przemyśl(64), przeworski(65), ropczycko-sędziszowski(66), rzeszowski(64), Rzeszów(64), sanocki(84), stalowowolski(67), strzyżowski(70), Tarnobrzeg(66), tarnobrzeski(66)
Ważność od godz. 10:00 dnia 10.06.2024 do godz. 02:00 dnia 11.06.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/2 podkarpackie (wszystkie powiaty) od 10:00/10.06 do
02:00/11.06.2024 deszcz 55 mm, porywy 90 km/h, grad. Dotyczy powiatów: wszystkie
powiaty.
RSO Woj. podkarpackie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o
burzach
Uwagi Ostrzeżenie może być kontynuowane z wyższym stopniem
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny deszcz z burzami/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(85), brzozowski(68), dębicki(63), jasielski(80), Krosno(72), krośnieński(80), leski(84), ropczycko-sędziszowski(65), sanocki(83), strzyżowski(69)
Ważność od godz. 23:00 dnia 09.06.2024 do godz. 10:00 dnia 10.06.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami do 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/1 podkarpackie (10 powiatów) od 23:00/09.06 do 10:00/10.06.2024 40 mm; porywy 65 km/h. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jasielski, Krosno, krośnieński, leski, ropczycko-sędziszowski, sanocki i strzyżowski.
RSO Woj. podkarpackie (10 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami Uwagi Ostrzeżenie będzie kontynuowane.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.