You are currently viewing Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 18

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 18

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 18
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 09:43 dnia 18.01.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Oblodzenie/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: bieszczadzki(9), brzozowski(10),  jarosławski(11), jasielski(9), kolbuszowski(10), Krosno(9), krośnieński(9), leski(9), leżajski(11),  lubaczowski(11), łańcucki(10), niżański(11), przemyski(10), Przemyśl(10), przeworski(11), ropczycko-sędziszowski(10), rzeszowski(10), Rzeszów(10), sanocki(9), strzyżowski(11)
Ważność od godz. 22:00 dnia 18.01.2024 do godz. 06:00 dnia 19.01.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza obniży się do około -2°C, przy gruncie do około -4°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się do soboty. Lokalnie możliwe są opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 podkarpackie (20 powiatów) od 22:00/18.01 do  06:00/19.01.2024 temp. min. od -3 st. do -1 st., przy gruncie do -4 st., ślisko. Dotyczy powiatów: bieszczadzki,  brzozowski, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki,  niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki i  strzyżowski. RSO Woj. podkarpackie (20 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Oblodzenie/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: dębicki(9), mielecki(10), stalowowolski(11), Tarnobrzeg(11), tarnobrzeski(11)
Ważność od godz. 18:00 dnia 18.01.2024 do godz. 04:00 dnia 19.01.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza obniży się do około -4°C, przy gruncie do około -6°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się do soboty. Lokalnie możliwe są opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 podkarpackie (5 powiatów) od 18:00/18.01 do 04:00/19.01.2024 temp. min. od -6 st. do -3 st., przy gruncie do -6 st., ślisko. Dotyczy powiatów: dębicki, mielecki, stalowowolski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO Woj. podkarpackie (5 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.