You are currently viewing Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 304

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 304

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 304
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:33 dnia 12.12.2023
Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady marznące/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(151), jasielski(142), Krosno(127), krośnieński(141), leski(152), sanocki(149)
Ważność od godz. 01:00 dnia 13.12.2023 do godz. 09:00 dnia 13.12.2023
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 podkarpackie (6 powiatów) od 01:00/13.12
do 09:00/13.12.2023 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, jasielski,
Krosno, krośnieński, leski i sanocki.
RSO Woj. podkarpackie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach
marznących
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady marznące/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: brzozowski(108), dębicki(108), jarosławski(109), kolbuszowski(108), leżajski(111),
lubaczowski(106), łańcucki(111), mielecki(107), niżański(112), przemyski(101),
Przemyśl(101), przeworski(113), ropczycko-sędziszowski(109), rzeszowski(111),
Rzeszów(111), stalowowolski(110), strzyżowski(103), Tarnobrzeg(107), tarnobrzeski(109)
Ważność od godz. 03:00 dnia 13.12.2023 do godz. 09:00 dnia 13.12.2023
Prawdopodobieństwo 90%

Przebieg Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 podkarpackie (19 powiatów) od 03:00/13.12
do 09:00/13.12.2023 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: brzozowski, dębicki,
jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski,
Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski,
strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO Woj. podkarpackie (19 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach
marznących
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.