You are currently viewing Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 7

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 7

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 7
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 10:46 dnia 08.01.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny mróz/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(4), brzozowski(4), dębicki(4), jarosławski(5), jasielski(4), kolbuszowski(4), Krosno(4), krośnieński(4), leski(4), leżajski(5), lubaczowski(5), łańcucki(4), mielecki(4), niżański(5), przemyski(4), Przemyśl(4), przeworski(5), ropczycko-sędziszowski(4), rzeszowski(4), Rzeszów(4), sanocki(4), stalowowolski(5), strzyżowski(4), Tarnobrzeg(5), tarnobrzeski(5)
Ważność od godz. 20:00 dnia 08.01.2024 do godz. 10:00 dnia 10.01.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy 08/09.01 od -20°C do -15°C, lokalnie w obniżeniach terenu do -24°C, w nocy 09/10.01 temperatura minimalna od -17°C do -13°C, lokalnie obniżeniach do -20°C. Temperatura maksymalna w dzień od -11°C do -7°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MRÓZ/1 podkarpackie (wszystkie powiaty) od 20:00/08.01 do
10:00/10.01.2024 temp. min -24 st, temp. maks -7 st, wiatr 15 km/h. Dotyczy powiatów:
wszystkie powiaty.
RSO Woj. podkarpackie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrozach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.