You are currently viewing Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 89

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 89

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 89
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 12:20 dnia 25.04.2024

Zjawisko/Stopień zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(56), jasielski(52), kolbuszowski(36), Krosno(46), krośnieński(52), leski(55), mielecki(36), sanocki(52), stalowowolski(39), Tarnobrzeg(39), tarnobrzeski(39)
Ważność od godz. 01:00 dnia 26.04.2024 do godz. 07:00 dnia 26.04.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 podkarpackie (11 powiatów) od 01:00/26.04 do
07:00/26.04.2024 temp. min -1 st., przy gruncie -3 st. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leski, mielecki, sanocki, stalowowolski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO Woj. podkarpackie (11 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o
przymrozkach
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: brzozowski(41), dębicki(36), jarosławski(39), leżajski(36), lubaczowski(38), łańcucki(36), niżański(39), przemyski(38), Przemyśl(38), przeworski(38), ropczycko-sędziszowski(38), rzeszowski(37), Rzeszów(37), strzyżowski(42) Ważność od godz. 01:00 dnia 26.04.2024 do godz. 07:00 dnia 26.04.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 1°C, przy gruncie do -2°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 podkarpackie (14 powiatów) od 01:00/26.04 do
07:00/26.04.2024 temp. min 1 st., przy gruncie -2 st. Dotyczy powiatów: brzozowski, dębicki, jarosławski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów i strzyżowski.
RSO Woj. podkarpackie (14 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.