You are currently viewing Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 9

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 9

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 9
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 06:40 dnia 10.01.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny mróz/1 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(4), brzozowski(4), dębicki(4), jasielski(4), kolbuszowski(4), Krosno(4), krośnieński(4), leski(4), mielecki(4), ropczycko-sędziszowski(4), sanocki(4), strzyżowski(4), Tarnobrzeg(5), tarnobrzeski(5)
Ważność od godz. 06:39 dnia 10.01.2024 do godz. 09:00 dnia 11.01.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy 10/11.01 od -17°C do -15°C, lokalnie spadek do -19°C. Temperatura maksymalna w środę od -10°C do -7°C, lokalnie -13°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MRÓZ/1 podkarpackie (14 powiatów) od 06:39/10.01 do 09:00/11.01.2024 temp. min -19 st, temp. maks -7 st, wiatr 15 km/h. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leski, mielecki, ropczycko-sędziszowski, sanocki, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO Woj. podkarpackie (14 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrozach
Uwagi Zmiana dotyczy wydłużenia ważności ostrzeżenia.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny mróz/1 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: jarosławski(5), leżajski(5), lubaczowski(5), łańcucki(4), niżański(5), przemyski(4), Przemyśl(4), przeworski(5), rzeszowski(4), stalowowolski(5)
Ważność od godz. 16:52 dnia 09.01.2024 do godz. 10:00 dnia 10.01.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy 09/10.01 od -18°C do -15°C, lokalnie w obniżeniach do -25°C. Temperatura maksymalna w dzień od -10°C do -7°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MRÓZ/1 podkarpackie (10 powiatów) od 16:52/09.01 do 10:00/10.01.2024 temp. min -25 st, temp. maks -7 st, wiatr 15 km/h. Dotyczy powiatów: jarosławski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, rzeszowski i stalowowolski.
RSO Woj. podkarpackie (10 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrozach
Uwagi Zmiana dotyczy lokalnych spadków temperatury do -25 °C.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny mróz/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: Rzeszów(4)
Ważność od godz. 20:00 dnia 08.01.2024 do godz. 10:00 dnia 10.01.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy 08/09.01 od -20°C do -15°C, lokalnie w obniżeniach terenu do -24°C, w nocy 09/10.01 temperatura minimalna od -17°C do -13°C, lokalnie obniżeniach do -20°C. Temperatura maksymalna w dzień od -11°C do -7°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MRÓZ/1 podkarpackie (1 powiat) od 20:00/08.01 do 10:00/10.01.2024 temp. min -24 st, temp. maks -7 st, wiatr 15 km/h. Dotyczy powiatów: Rzeszów.
RSO Woj. podkarpackie (1 powiat), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrozach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.