You are currently viewing Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 94

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 94

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 94
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 13:58 dnia 06.05.2024

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/2 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: brzozowski(44), dębicki(39), jasielski(55), Krosno(49), krośnieński(55), ropczycko-sędziszowski(41), rzeszowski(40), Rzeszów(40), strzyżowski(45)
Ważność od godz. 14:00 dnia 06.05.2024 do godz. 01:00 dnia 07.05.2024
Prawdopodobieństwo 85%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 40
mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/2 podkarpackie (9 powiatów) od 14:00/06.05 do
01:00/07.05.2024 deszcz 50 mm, porywy 70 km/h, miejscami grad. Dotyczy powiatów:
brzozowski, dębicki, jasielski, Krosno, krośnieński, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski,
Rzeszów i strzyżowski.
RSO Woj. podkarpackie (9 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach
Uwagi Zmiana dotyczy podniesienia stopnia ostrzeżenia i przyśpieszenia ważności.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: sanocki(56)
Ważność od godz. 14:00 dnia 06.05.2024 do godz. 01:00 dnia 07.05.2024
Prawdopodobieństwo 85%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 40
mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/2 podkarpackie (1 powiat) od 14:00/06.05 do
01:00/07.05.2024 deszcz 50 mm, porywy 70 km/h, miejscami grad. Dotyczy powiatów:
sanocki.
RSO Woj. podkarpackie (1 powiat), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach
Uwagi Zmiana dotyczy podniesienia stopnia ostrzeżenia i przyśpieszenia ważności.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: jarosławski(41), kolbuszowski(39), leżajski(38), lubaczowski(40), łańcucki(38), mielecki(39), niżański(42), przemyski(40), Przemyśl(40), przeworski(40), stalowowolski(42), Tarnobrzeg(42), tarnobrzeski(42)
Ważność od godz. 15:00 dnia 06.05.2024 do godz. 01:00 dnia 07.05.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm
oraz porywy wiatru do 70 km/h. Punktowo możliwy grad.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 podkarpackie (13 powiatów) od 15:00/06.05 do
01:00/07.05.2024 deszcz 30 mm, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, stalowowolski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO Woj. podkarpackie (13 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.