You are currently viewing Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 99

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 99

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 99
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:54 dnia 13.05.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: bieszczadzki(62), brzozowski(47), dębicki(42), jarosławski(45), jasielski(59), kolbuszowski(43), Krosno(52), krośnieński(59), leski(61), leżajski(42), lubaczowski(44), łańcucki(42), mielecki(43), niżański(46), przemyski(43), Przemyśl(43), przeworski(44), ropczycko-sędziszowski(44), rzeszowski(43), Rzeszów(43), sanocki(60), stalowowolski(46), strzyżowski(48), Tarnobrzeg(46), tarnobrzeski(46)
Ważność od godz. 23:00 dnia 13.05.2024 do godz. 06:00 dnia 14.05.2024
Prawdopodobieństwo 80%

Przebieg Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 3°C, przy gruncie do -2°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 podkarpackie (wszystkie powiaty) od 23:00/13.05 do 06:00/14.05.2024 temp. min 3 st., przy gruncie -2 st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. podkarpackie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o
przymrozkach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.