You are currently viewing Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 114

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 114

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973
email: meteo.krakow@imgw.pl
www: www.imgw.pl

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 114
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 13:39 dnia 22.05.2024

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/3 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: jarosławski(51), leżajski(48), łańcucki(48), niżański(52), przemyski(50), Przemyśl(49), przeworski(50), stalowowolski(52), Tarnobrzeg(52), tarnobrzeski(52)
Ważność od godz. 13:38 dnia 22.05.2024 do godz. 02:00 dnia 23.05.2024
Prawdopodobieństwo 75%
Przebieg Obserwuje się i nadal prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 80 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/3 podkarpackie (10 powiatów) od 13:38/22.05 do 02:00/23.05.2024 deszcz 80 mm, porywy 80 km/h, grad. Dotyczy powiatów: jarosławski, leżajski, łańcucki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, stalowowolski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO Woj. podkarpackie (10 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia o burzach
Uwagi Kontynuacja ostrzeżenia z wyższym stopniem.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(70), brzozowski(53), dębicki(48), jasielski(65), kolbuszowski(49), Krosno(57), krośnieński(65), leski(69),  lubaczowski(49), mielecki(49), ropczycko-sędziszowski(50), rzeszowski(49), Rzeszów(49), sanocki(68), strzyżowski(54)
Ważność od godz. 12:00 dnia 22.05.2024 do godz. 02:00 dnia 23.05.2024
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie 55 mm oraz porywy wiatru do około 80 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/2 podkarpackie (15 powiatów) od 12:00/22.05 do 02:00/23.05.2024 deszcz 55 mm, porywy 80 km/h, grad. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leski, lubaczowski,
mielecki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki i strzyżowski.
RSO Woj. podkarpackie (15 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.