You are currently viewing Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 138

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 138

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973
email: meteo.krakow@imgw.pl
www: www.imgw.pl

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 138
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 12:19 dnia 03.06.2024

Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny deszcz z burzami/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(80), brzozowski(63), dębicki(58), jasielski(75), kolbuszowski(59), Krosno(67), krośnieński(75), leski(79), leżajski(58), łańcucki(58), mielecki(59), niżański(62), przeworski(60), ropczycko-sędziszowski(60), rzeszowski(59), Rzeszów(59), sanocki(78), stalowowolski(62), strzyżowski(64), Tarnobrzeg(62), tarnobrzeski(62)
Ważność od godz. 00:00 dnia 04.06.2024 do godz. 22:00 dnia 04.06.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 60 mm do 80 mm, lokalnie skumulowane sumy opadów do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/2 podkarpackie (21 powiatów) od 00:00/04.06 do
22:00/04.06.2024 90 mm; porywy 70 km/h, grad. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki,
stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO Woj. podkarpackie (21 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami
Uwagi Ostrzeżenie może być kontynuowane z wyższym stopniem.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)

powiaty: bieszczadzki(79), brzozowski(62), jarosławski(60), kolbuszowski(58), leski(78), leżajski(57), lubaczowski(58), łańcucki(57), niżański(61), przemyski(59), Przemyśl(58), przeworski(59), rzeszowski(58), Rzeszów(58), sanocki(77), stalowowolski(61), Tarnobrzeg(61), tarnobrzeski(61)
Ważność od godz. 11:00 dnia 03.06.2024 do godz. 24:00 dnia 03.06.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm, a punktowo do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 podkarpackie (18 powiatów) od 11:00/03.06 do
24:00/03.06.2024 deszcz 35 mm, porywy 75 km/h, grad. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, kolbuszowski, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO Woj. podkarpackie (18 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: dębicki(57), jasielski(74), Krosno(66), krośnieński(74), mielecki(58), ropczycko-sędziszowski(59), strzyżowski(63)
Ważność od godz. 11:00 dnia 03.06.2024 do godz. 24:00 dnia 03.06.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 30 mm, a punktowo do 45 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/2 podkarpackie (7 powiatów) od 11:00/03.06 do 24:00/03.06.2024 deszcz 45 mm, porywy 80 km/h, grad. Dotyczy powiatów: dębicki, jasielski, Krosno, krośnieński, mielecki, ropczycko-sędziszowski i strzyżowski.
RSO Woj. podkarpackie (7 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.