You are currently viewing Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 15

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 15

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 15
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 12:03 dnia 17.01.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: bieszczadzki(8), brzozowski(9), jasielski(8), Krosno(8), krośnieński(8), leski(8), sanocki(8), strzyżowski(10)
Ważność od godz. 20:00 dnia 17.01.2024 do godz. 07:00 dnia 18.01.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południa.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 podkarpackie (8 powiatów) od 20:00/17.01 do
07:00/18.01.2024 prędkość do 40 km/h, porywy do 75 km/h, S. Dotyczy powiatów:
bieszczadzki, brzozowski, jasielski, Krosno, krośnieński, leski, sanocki i strzyżowski.
RSO Woj. podkarpackie (8 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym
wietrze
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady marznące/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: bieszczadzki(7), brzozowski(8), dębicki(8), jarosławski(10), jasielski(7), kolbuszowski(9), Krosno(7), krośnieński(7), leski(7), leżajski(10), lubaczowski(10),
łańcucki(9), mielecki(9), niżański(10), przemyski(9), Przemyśl(9), przeworski(10), ropczycko-sędziszowski(9), rzeszowski(9), Rzeszów(9), sanocki(7), stalowowolski(10), strzyżowski(9), tarnobrzeski(10)
Ważność od godz. 16:00 dnia 17.01.2024 do godz. 09:00 dnia 18.01.2024
Prawdopodobieństwo 80%

Przebieg Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 podkarpackie (24 powiatów) od 16:00/17.01
do 09:00/18.01.2024 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: bieszczadzki,
brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski,
lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski,
ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski i
tarnobrzeski.
RSO Woj. podkarpackie (24 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach
marznących
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady marznące/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: Tarnobrzeg(10)
Ważność od godz. 19:00 dnia 17.01.2024 do godz. 06:00 dnia 18.01.2024
Prawdopodobieństwo 70%
Przebieg Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 podkarpackie (1 powiat) od 19:00/17.01 do
06:00/18.01.2024 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: Tarnobrzeg.
RSO Woj. podkarpackie (1 powiat), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.