You are currently viewing Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 150

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 150

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973
email: meteo.krakow@imgw.pl
www: www.imgw.pl

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 150
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 05:25 dnia 11.06.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(87), brzozowski(70), jarosławski(67), jasielski(82), Krosno(74), krośnieński(82), leski(86), leżajski(64), lubaczowski(65), łańcucki(64), przemyski(66), Przemyśl(65), przeworski(66), rzeszowski(65), Rzeszów(65), sanocki(85), strzyżowski(71)
Ważność od godz. 11:00 dnia 11.06.2024 do godz. 20:00 dnia 11.06.2024
Prawdopodobieństwo 75%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Lokalnie grad.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 podkarpackie (17 powiatów) od 11:00/11.06 do 20:00/11.06.2024 deszcz 25 mm, porywy 60 km/h, lok. grad. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, Krosno, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, przemyski, Przemyśl, przeworski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki i strzyżowski.
RSO Woj. podkarpackie (17 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.