You are currently viewing Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 297

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 297

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 297
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:26 dnia 06.12.2023
Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady marznące/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(148), jasielski(139), Krosno(125), krośnieński(138), leski(149),
sanocki(146)
Ważność od godz. 20:00 dnia 06.12.2023 do godz. 06:00 dnia 07.12.2023
Prawdopodobieństwo 70%
Przebieg Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 podkarpackie (6 powiatów) od 20:00/06.12
do 06:00/07.12.2023 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, jasielski,
Krosno, krośnieński, leski i sanocki.
RSO Woj. podkarpackie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach
marznących
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.