You are currently viewing Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 95

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 95

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 95
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:51 dnia 08.05.2024

Zjawisko/Stopień zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(59), jasielski(56), krośnieński(56), leski(58), sanocki(57)
Ważność od godz. 22:00 dnia 08.05.2024 do godz. 07:00 dnia 09.05.2024
Prawdopodobieństwo 75%
Przebieg Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 0°C, przy gruncie do -3°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 podkarpackie (5 powiatów) od 22:00/08.05 do 07:00/09.05.2024 temp. min około 0 st., przy gruncie -3 st. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, jasielski, krośnieński, leski i sanocki.
RSO Woj. podkarpackie (5 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.