You are currently viewing Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 310

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 310

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 310
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 08:59 dnia 21.12.2023
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: brzozowski(110), dębicki(110), jarosławski(111), jasielski(145), kolbuszowski(110), Krosno(130), krośnieński(144), leżajski(113), lubaczowski(108), łańcucki(113), mielecki(109), niżański(114), przemyski(103), Przemyśl(103), przeworski(115),
ropczycko-sędziszowski(111), rzeszowski(113), Rzeszów(113), stalowowolski(112), strzyżowski(105), Tarnobrzeg(109), tarnobrzeski(111)
Ważność od godz. 16:00 dnia 21.12.2023 do godz. 02:00 dnia 22.12.2023
Prawdopodobieństwo 80%

Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 podkarpackie (22 powiatów) od 16:00/21.12 do 02:00/22.12.2023 prędkość do 40 km/h, porywy do 80 km/h, SW i W. Dotyczy powiatów: brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO Woj. podkarpackie (22 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(154), leski(155), sanocki(152)
Ważność od godz. 16:00 dnia 21.12.2023 do godz. 02:00 dnia 22.12.2023
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 podkarpackie (3 powiaty) od 16:00/21.12 do 02:00/22.12.2023 prędkość do 35 km/h, porywy do 75 km/h, W. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, leski i sanocki.
RSO Woj. podkarpackie (3 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy zm dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.