You are currently viewing Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 321

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 321

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 321
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:59 dnia 29.12.2023
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: dębicki(114), jarosławski(114), kolbuszowski(114), leżajski(117), lubaczowski(111), łańcucki(117), mielecki(113), niżański(118), przeworski(118), ropczycko-sędziszowski(115), rzeszowski(117), Rzeszów(117), stalowowolski(116), strzyżowski(109), Tarnobrzeg(113), tarnobrzeski(115)
Ważność od godz. 11:00 dnia 30.12.2023 do godz. 17:00 dnia 30.12.2023
Prawdopodobieństwo 85%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 podkarpackie (16 powiatów) od 11:00/30.12 do 17:00/30.12.2023 prędkość do 35 km/h, porywy do 75 km/h, SW i W. Dotyczy powiatów: dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO Woj. podkarpackie (16 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.