You are currently viewing Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 88

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 88

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 88
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 12:34 dnia 22.04.2024

Zjawisko/Stopień zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(55), brzozowski(40), dębicki(35), jarosławski(38), jasielski(51), kolbuszowski(35), Krosno(45), krośnieński(51), leski(54), leżajski(35), lubaczowski(37), łańcucki(35), mielecki(35), niżański(38), przemyski(37), Przemyśl(37), przeworski(37), ropczycko-sędziszowski(37), rzeszowski(36), Rzeszów(36), sanocki(51), stalowowolski(38), strzyżowski(41), Tarnobrzeg(38), tarnobrzeski(38)
Ważność od godz. 00:00 dnia 23.04.2024 do godz. 08:00 dnia 23.04.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie około -4°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 podkarpackie (wszystkie powiaty) od 00:00/23.04
do 08:00/23.04.2024 temp. min około -2 st., przy gruncie około -4 st. Dotyczy powiatów:
wszystkie powiaty.

RSO Woj. podkarpackie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o
przymrozkach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.