You are currently viewing Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 93

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 93

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 93
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 05:30 dnia 06.05.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: brzozowski(44), dębicki(39), jarosławski(41), jasielski(55), kolbuszowski(39), Krosno(49), krośnieński(55), leżajski(38), lubaczowski(40), łańcucki(38), mielecki(39), niżański(42), przemyski(40), Przemyśl(40), przeworski(40), ropczycko-sędziszowski(41), rzeszowski(40), Rzeszów(40),  stalowowolski(42), strzyżowski(45), Tarnobrzeg(42), tarnobrzeski(42)
Ważność od godz. 15:00 dnia 06.05.2024 do godz. 01:00 dnia 07.05.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm
oraz porywy wiatru do 70 km/h. Punktowo możliwy grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 podkarpackie (22 powiatów) od 15:00/06.05 do
01:00/07.05.2024 deszcz 30 mm, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO Woj. podkarpackie (22 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.