Projekt - kompetencje cyfrowe

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w życiu codziennym mieszkańców gminy Jawornik Polski