Jawornicka Karta Mieszkańca

20230619_140420

Zapraszamy do składania wniosków o wydanie (JKM) Jawornickiej Karty Mieszkańca: 

Wypełniony formularz należy złożyć w jeden z poniższych sposobów:

a) w postaci elektronicznej w formie skanu podpisanego odręcznie czytelnym podpisem a następnie przesłanie na adres: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl lub za pośrednictwem ePuaP 
b) w formie elektronicznej w formie pliku docx, doc, pdf podpisanego w kwalifikowanym podpisem elektronicznym, e-dowodem, profilem zaufanym 
b) w siedzibie Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim,

Szczegóły oraz regulamin korzystania z JKM opublikowane zostały w załącznikach poniżej