EDUKACJA DLA DZIECI Z UKRAINY

Informacje ogólne

Dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium RP w okresie od 24 lutego 2022 r. i którzy pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki, w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe.

Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest złożyć oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty do Urzędu Gminy.

Wzór oświadczenia znajduje się poniżej.


PL:   Szczegółowe informacje w językach obcych na stronie:

UA:  Детальна інформація іноземними мовами на сайті: