Punkt potwierdzania Profili Zaufanych

W związku z realizacją na terenie gmin: Gać, Jawornik Polski, Orły, Stubno oraz Starostwa Powiatowego w Krośnie projektu Liderzy e-rozwoju Podkarpacia, współfinansowanego przez Unię Europejska, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wszystkie tworzące partnerstwo jednostki administracyjne zostaną przystosowane do elektronicznej obsługi mieszkańców za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Podczas zorganizowanych przez Urzędy Gmin oraz Starostwo Powiatowe w Krośnie spotkań informacyjno-promocyjnych pracownicy urzędów będą oferować pomoc przy założeniu konta na platformie e-PUAP. W mobilnym punkcie potwierdzania Profili Zaufanych każdy z mieszkańców uzyska niezbędne informacje oraz będzie mógł potwierdzić swój Profil Zaufany, który umożliwia realizację niektórych spraw w urzędach administracji publicznej za pośrednictwem Internetu.

WIZYTA W URZĘDZIE BEZ WYCHODZENIA Z DOMU !

Dzięki platformie e-PUAP można korzystać z usług administracji publicznej z dowolnego miejsca i o dowolnej godzinie – bez wychodzenia z domu. Niezbędny jest komputer z dostępem do Internetu oraz potwierdzony Profil Zaufany.

Co to jest Profil Zaufany?

Bezpłatny Profil Zaufany zastępuje odręczny podpis i jest odpowiednikiem płatnego, bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Profil Zaufany jest przypisany do konkretnej osoby, a każdy podpisany Profilem Zaufanym dokument, wymaga podania jednorazowego hasła dzięki czemu jest to operacja bezpieczna. Przesłanie dokumentu podpisanego Profilem Zaufanym jest równoznaczne z osobistym złożeniem dokumentu podpisanego odręcznie w Urzędzie Gminy lub Starostwie Powiatowym w Krośnie.

Jak uzyskać Profil Zaufany?

Dla osób, które nie posiadają podpisu elektronicznego

Aby założyć profil zaufany należy zarejestrować swoje konto na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl). Z konta użytkownika należy wysłać wniosek o założenie profilu zaufanego. Po wysłaniu wniosku mamy 14 dni na wizytę w wybranym punkcie potwierdzającym profil w celu potwierdzenia tożsamości. To jedyna, konieczna wizyta w urzędzie. Od momentu potwierdzenia tożsamości i uaktywnienia profilu zaufanego użytkownik może posługiwać się nim w komunikacji z urzędem.

Dla osób posiadających podpis elektroniczny

Aby założyć profil zaufany należy zarejestrować swoje konto na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl). Z konta użytkownika należy wysłać wniosek o założenie profilu zaufanego.
Po wysłaniu wniosku potwierdzamy swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem

Jakie są korzyści z posiadania Profilu Zaufanego?

 • Profil Zaufany to podpis elektroniczny, który nie wymaga instalowania  dodatkowego oprogramowania czy korzystania z dodatkowych urządzeń.
 • Profil Zaufany jest bezpłatny.
 • Profil Zaufany pozwala zrealizować wiele spraw administracyjnych bez wychodzenia z domu.
 • Profil Zaufany umożliwia składanie oświadczeń woli.
 • Profil Zaufany jest ważny przez trzy lata, od momentu jego potwierdzenia.

Instytucje udostępniające usługi za pośrednictwem Profilu Zaufanego,

czyli do jakich instytucji mogę wysyłać pisma za pośrednictwem Internetu i Profilu Zaufanego?

 • Urząd Gminy
 • Urząd Miasta
 • Starostwo Powiatowe
 • Urząd Skarbowy
 • ZUS
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Uczelnie Wyższe

Lista spraw, które można zrealizować za pośrednictwem profilu zaufanego:

 • rejestracja firmy i wszelkie zmiany we wpisie do CEIDG
 • kontrola stanu ubezpieczenia zdrowotnego i opłacanych przez pracodawcę składek
 • pisma, deklaracje podatkowe kierowane do Urzędu Skarbowego
 • skargi, wnioski, pisma ogólne do Urzędu
 • duplikaty świadectw i certyfikatów
 • dopisanie do spisu wyborców
 • pełna lista usług dostępna na stronie http://epuap.gov.pl kolejne urzędy stale poszerzają zakres dostępnych usług.

Jak zrealizować usługę podpisana Profilem Zaufanym?