Zadania dofinasowane z Funduszu Dróg Samorządowych

W dniu 25 października 2017r Rada Gminy uchwałą nr 290/XLIII/2017 ustaliła nowe,

NAJNIŻSZE W POLSCE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018r STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.

Stawki podatku od środków transportu kształtują się następująco:
Poniżej odnośnik do uchwały w formie PDF: