Zadania dofinasowane ze środków Budżetu Państwa

Zadania dofinasowane ze środków Budżetu Państwa

Gmina Jawornik Polski dzięki dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa zakończyła realizację  zadań w ramach likwidacji skutków powodzi z czerwca 2020r.

W ramach otrzymanego wsparcia Gmina Jawornik Polski zrealizowała zadania remontu sześciu dróg, remontu boiska sportowego przy szkole w Manasterzu oraz odbudowy mostu wraz z dojazdami na rzece Mleczce: