Gmina Jawornik Polski - efekty programu w liczbach: Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 128 Liczba zawartych umów: 117 Przedsięwzięcia zrealizowane: 45 Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 047 136,60 PLN