Gmina Jawornik Polski - efekty programu w liczbach: Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 156 Liczba zawartych umów: 123 Przedsięwzięcia zrealizowane: 47 Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 389 291,67 PLN