Gmina Jawornik Polski - efekty programu w liczbach: Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 78 Liczba zawartych umów: 72 Przedsięwzięcia zrealizowane: 35 Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 817 787,74 PLN