Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jawornik Polski

CYKL SZKOLEŃ

W dniu 26 i 27 listopada br. odbyły się szkolenia dla beneficjentów ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski”

Czytaj więcej »

Spotkanie informacyjne

W dniu 19 listopada 2015r. o godz. 14.00 odbyło się spotkanie informacyjne dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski”.

Czytaj więcej »

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Niniejszym informujemy, że zakończono rekrutację do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski” . Wszystkie osoby, które uczestniczyły w procesie rekrutacji zostaną powiadomione o jej wynikach.

Czytaj więcej »

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Wójt Gminy Jawornik Polski serdecznie zaprasza osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski” na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 27.10.2015 r., o godz. 14 00 w budynku Technitex w Jaworniku Polskim.
Na spotkaniu przekazane zostaną aktualne informacje na temat projektu.

Czytaj więcej »

INFORMACJA

Uprzejmie prosimy, iż w przypadku zmiany danych kontaktowych do Państwa (numer telefonu, adres) lub zmiany dowodu osobistego, nazwiska, miejsca zamieszkania o zgłoszenie tego faktu w formie pisemnej lub osobiście w Biurze Projektu.
Biuro projektu czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Czytaj więcej »

SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU

W okresie 15.12.2014 – 19.12.2014 odbyły się szkolenia dla beneficjentów ostatecznych projektu “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski” realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, Osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu.

Czytaj więcej »

SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU

W okresie 15.12.2014 – 19.12.2014 odbyły się szkolenia dla beneficjentów ostatecznych projektu “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski” realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, Osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu.

Czytaj więcej »

INFORMACJA

Niniejszym informujemy, że dodatkowa rekrutacja do projektu “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski” będzie prowadzona w dniu 16 grudnia 2014 w godzinach 10.00 – 11.00. w Zespole Pałacowo Parkowym w Hadlach Szklarskich.

Czytaj więcej »

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Niniejszym informujemy, że rekrutacja do projektu “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski” będzie prowadzona w terminie 19.11.2014-21.11.2014 w godzinach 9.00 – 14.00.

Czytaj więcej »

KONFERENCJA PROMUJĄCA

W dniu 14.11.2014 w budynku “Technitex” w Jaworniku Polskim odbyła się konferencja promująca projekt “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski”. Na spotkaniu przekazano informacje na temat projektu oraz odpowiadano na indywidualne pytania zainteresowanych z zakresu projektu. W ramach projektu zaplanowano i sfinansowano poczęstunek dla obecnych na konferencji.

Czytaj więcej »

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PROMUJĄCĄ

W dniu 14.11.2014 w budynku “Technitex” w Jaworniku Polskim odbędzie się się konferencja promująca projekt “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski”. Na spotkaniu przekazane będą szczegółowe informacje na temat projektu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału.

Czytaj więcej »